OCHRONA PRZED
WYCIEKIEM DANYCH

Safetica skutecznie blokuje wszystkie potencjalne kanały wycieku danych.

Nieograniczony dostęp pracowników do wrażliwych firmowych danych często powoduje kłopoty. Zarząd nie wie, w jaki sposób są one przetwarzane, ani gdzie i przez kogo przesyłane dalej. Safetica rozwiązuje ten problem prześwietlając i raportując wszystkie działania użytkowników pracujących z wrażliwymi danymi. Safetica ocenia też ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, ostrzegając zarząd przed nieproduktywnymi i potencjalnie szkodliwymi działaniami pracowników.

OCHRONA WRAŻLIWYCH DANYCH

Chcesz gwarancji, że konkurencja nie wykradnie Twoich danych?
Pewności, że w firmowej sieci nie ma luk, którymi wyciekną dokumenty?
Przekonania, że wydatkujesz budżet IT w optymalny sposób?

Po zdefiniowaniu stref bezpieczeństwa danych i zdefiniowaniu plików wrażliwych, Safetica dyskretnie sprawdza każdą interakcję pracowników z tymi plikami. W przypadku operacji zabronionej, blokuje i loguje zdarzenie. We wskazanych sytuacjach wysyła również e-mailem powiadomienie np. do inspektora ochrony danych (IOD).
Dzięki funkcji generowania regularnych raportów aktywności poszczególnych pracowników lub grup roboczych, managerowie mogą mierzyć produktywność pracowników, rozumianą jako czas spędzony w konkretnych aplikacjach lub stronach www. Raporty mogą być dostarczane na skrzynkę e-mail lub przeglądane w konsoli Safetica.
Rozwiązanie alarmuje kierownictwo o zmianach w aktywności pracowników i produktywności całych działów firmy, w wybranym okresie czasu. Raporty zawierają informacje o krótkoterminowych zmianach aktywności oraz trendach długoterminowych. Zmiany te często są wskaźnikami potencjalnych luk w bezpieczeństwie firmowych danych.
Safetica umożliwia blokadę wybranych aplikacji oraz stron zwiększając bezpieczeństwo firmowej sieci. Wybrane aplikacje można udostępniać w określonym wymiarze czasu. Można również spersonalizować uprawnienia dostępu do wybranych stron internetowych dla każdego pracownika. Oprogramowanie oferuje przydzielanie uprawnień do druku, określonych dokumentów, poszczególnym działom i pracownikom. Umożliwia również kontrolę użycia konkretnej drukarki przez pracownika.

Zabezpieczaj dane i jednocześnie zwiększaj wydajność

Wybierz rozwiązanie dla swojej firmy

Safetica ONE Discovery

Safetica ONE Enterprise

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej?
Jesteś zainteresowany pracą z oprogramowaniem Safetica?

Doradzimy wybór odpowiedniego pakietu do potrzeb firmy oraz przygotujemy wycenę.